Trang chủ

BÉ HỌC GIỎI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH MINH HỌA SGK CỦA BỘ GD&ĐT TẠI LÀO

CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC KHAI TUỆ TỰ HÀO MANG TRÍ TUỆ VIỆT VƯƠN RA THẾ GIỚI VỚI DỰ ÁN “BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT VÀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT (THỰC NGHIỆM) TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 CHO HỌC SINH LÀO TẠI LÀO”

 

Ngày 04/07/2017 vừa qua, vinh dự và tự hào cho Công ty Khai Tuệ (cha đẻ của hệ thống đồ chơi giáo dục Bé Học Giỏi) khi được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức lựa chọn và chỉ định làm đơn vị minh hoạ Sách giáo khoa Tiếng Việt tại Lào.

 

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Dự án “Biên soạn chương trình dạy Tiếng Việt và bộ sách giáo khoa Tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh Lào tại Lào”, sáng ngày 04/07/2017, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã chỉ định Công ty Thiết bị Giáo dục Khai Tuệ là đơn vị phụ trách minh họa và biên tập cho bộ sách Tiếng Việt trong Dự án Sách Việt Lào. Dự án nằm trong khuôn khổ đề án Việt Lào giữa Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính Phủ nước CHDCND Lào.

 

 

Chủ biên sách và lãnh đạo Công ty Khai Tuệ trao đổi nội dung công việc

 

Dự buổi lễ Ký kết và công bố quyết định có đồng chí Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam PGS.TS. Trần Huy Hoàng, các chủ biên PGS.TS. Hoàng Hòa Bình, PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương, PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, TS. Đào Thị Bình, TS. Nguyễn Thị Hồng Vân và đại diện Bé Học Giỏi có ông Phùng Đại Lộc – Giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục Khai Tuệ, ông Trần Ngọc Trường – Giám đốc Mỹ thuật cùng đại diện họa sĩ chính và điều phối dự án

 

 

Hai bên trao đổi và thống nhất về quy chế làm việc

 

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam PGS.TS. Trần Huy Hoàng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới. Các chủ biên cần có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các công việc cũng như các quyết định chung trong việc thực hiện Dự án. Ông Trần Huy Hoàng đề nghị hai bên phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc làm việc và các ý kiến chỉ đạo đã thống nhất.

 

Qua trao đổi và thống nhất với Ông Phùng Đại Lộc – Giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục Khai Tuệ, hai bên đã đưa ra được nội dung cũng như quy chế làm việc. Quy chế làm việc dựa trên cơ sở phân định rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần tham gia Dự án. Đây chính là những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng trong công tác định hướng và triển khai nhiệm vụ.

 


 

Phó Viện trưởng PGS.TS. Trần Huy Hoàng và lãnh đạo, họa sỹ và điều phối dự án Công ty Khai Tuệ

 

Tiếp thu ý kiến của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào Tạo, Công ty Khai Tuệ sẽ thực hiện đúng theo nguyên tắc và các ý kiến chỉ đạo một cách nghiêm túc, trách nhiệm và chuyên nghiệp với tinh thần cầu thị cao nhất để xứng đáng với sự tin tưởng và sứ mệnh duy trì tình đoàn kết giữa hai dân tộc mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã giao phó.

 

Qua đây cũng khẳng định sự ghi nhận của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như Nhà nước về tư duy và chuyên môn của Khai Tuệ. Đó chính là một bước đánh dấu quan trọng trong sự trưởng thành của Công ty Khai Tuệ.

                                                                                                              -Ban Truyền thông-